5.11.2013

Kaupunkiseutu voisi tehdä kuntahistoriaa

Tampereen vihreät kuntapoliitikot, Jaakot Stenhäll ja Mustakallio kirjoittivat toissa lauantain Aamulehdessä otsikolla ”Kaksitasoinen hallintomalli toimisi parhaiten”. Keskeisenä ajatuksena heillä oli, että esimerkiksi niin sanottu metropolimalli voisi toimia Tampereen ja kehyskuntien asioiden hoidossa parhaiten.

Kannatamme ajatusta. Se voisi olla kompromissi, jonka kunnat voisivat yhdessä esittää valtakunnan hallitukselle. Toki nykyisenkaltaisen yhteistyön kehittäminen ja syventäminen sopii meille, mutta epäilemme, että se ei kanna pitkälle tulevaisuuteen.

Suomen kuntien pitää huolehtia erityistä osaamista vaativista tehtävistä, kuten erikoissairaanhoito, julkinen liikenne, vesi- ja jätehuolto ja ympäristöterveydenhuolto. Nämä ovat isoja tehtäviä, joista huolehtiminen sopii mielestämme hyvin seudulliselle, vaaleilla valitulle luottamuselimelle. Tuon toimielimen, jota voitaisiin kutsua esimerkiksi seutuvaltuustoksi, valinta tulisi tehdä suorilla vaaleilla. Jotta alueen kaikki osat, nykyiset kunnat, saisivat suhteellisen osuutensa, tarvittaisiin vaalipiirijako. Se tarkoittaa, että jokaisesta kunnasta valittaisiin asukaslukuun suhteutettu edustajamäärä.

Peruskunnille, kuten Pirkkalalle, jäisivät muun muassa tyypilliset lähipalvelut, asemakaavoitus ja paikallinen maapolitiikka. Peruskuntien valtuustot valittaisiin, kuten tähänkin asti, suorilla vaaleilla. Tällä mallilla kuntiin jäisi riittävä, itsenäinen päätöksenteko ja ennen kaikkea oma kehitystyö, jolla terve kilpailu esimerkiksi toimintojen järjestämistavoissa toimisi peruskuntien välillä.

Kannatamme mallia, jossa sekä peruskunnilla että seututasolla olisi verotusoikeus, siis kaksiportaista verotusmallia. Kuntalaisen kokonaisveron ei kuitenkaan pidä nousta nykyisestä tasosta.

Jaamme myös Stenhällin ja Mustakallion käsityksen, että suora kuntaliitos olisi brutaalein malli. Siksipä tarvitaan rohkeaa kokeilumieltä Tampereen seutukunnalla. Valtakunnan hallitukselta tarvitaan rohkeutta sallia tuon kokeilumielen toteutuminen.

Riku Merikoski
Pirkkalan valtuuston 1. vpj (vihr)
Kari Talasmäki
Pirkkalan ympäristölautakunnan pj (vihr)

Kirjoitus julkaistiin mielipidekirjoituksena Aamulehdessä lokakuussa 2013.

Ei kommentteja: