14.1.2015

Sähköauto on Suomessa ympäristöteko

Seppo Nousiainen väitti Aamulehdessä (2.1.) yhdysvaltalaisen tutkimuksen pohjalta, että sähköautoja ei voi aina pitää ympäristöystävällisinä, koska sähköä tehdään saastuttavilla polttoaineilla. Tessumin, Hillin ja Marshallin tutkimus on ansiokas, mutta sitä ei voi yleistää Suomeen.

Tutkimuksessa todetaan aivan oikein, että öljypolttoaineilla kulkevan maantieliikenteen päästöistä johtuvat saasteet, kuten maatason otsoni ja pienhiukkaset ovat merkittäviä terveysongelmia. Erityisen haitallisia ne ovat, koska pitoisuudet nousevat korkeiksi hengitysilmassa kaupunkien kaduilla. Meillä siirtyminen nykyistä laajemmin sähköautoiluun parantaisi hengittämämme ilman laatua monestakin syystä.

Pohjois-Euroopassa sähköntuotanto on nimittäin puhtaampaa kuin Yhdysvalloissa, sillä kivihiiltä käytetään vähemmän. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi sen poltto aiheuttaa myös pienhiukkaspäästöjä. Suomessa suuri osa sähköntuotannosta on päästötöntä, ja sähkön ja lämmön yhteistuotanto nostaa monien voimalaitosten hyötysuhteita, joten suomalainen keskiarvosähkö tuottaa vain 30-40 % Yhdysvalloissa tuotettavan sähkön kasvihuonekaasupäästöistä. Siksi sähkön pienhiukkaspäästötkin ovat vähäisemmät. Savupiiput ovat myös pakoputkia kauempana ihmisten keuhkoista.

Todellisuudessa ero sähköntuotannon pienhiukkaspäästöissä on kuitenkin vielä suurempi, sillä EU:ssa voimalaitosten päästörajat ovat vanhoissa laitoksissa pienhiukkasten osalta tiukempia kuin Yhdysvalloissa. Siksi suomalainen puusähkökin on ilman laadun kannalta hyvä valinta verrattuna yhdysvaltalaiseen biosähköön. Mainittu tutkimus todistaa siis myös, että liian usein moititut EU:n asettamat tiukat päästörajat ovat eduksi terveydellemme.

Onkin siis helppo todeta, että Suomessa sähköautoihin siirtyminen vähentää liikenteen terveyshaittoja ja on eduksi ympäristölle. Näin on muuallakin EU:ssa pienhiukkaspäästöjen rajoitusten vuoksi. Öljyn käytön vähentäminen liikenteessä on myös Suomen taloudellinen etu, sillä puhtaaseen sähköntuotantoon meillä on useita kotimaisia vaihtoehtoja, mutta öljy tuodaan ulkomailta tulevaisuudessakin.

Kirjoitus julkaistiin Aamulehden mielipidepalstalla 14.1.

Ei kommentteja: