6.4.2015

Turpeessa tuskin tulevaisuus

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Lassi Kaleva väittää (AL 26.3.) Suomen energiaturpeessa olevan Norjan öljyn kaltaisia mahdollisuuksia. Turpeen ja öljyn tällainen vertailu ei kuitenkaan ole järkevää.

Suurin ongelma vertailussa on mittakaavaharha. Norjan öljyntuotannon arvo on yli 100 miljoonaa euroa päivässä, mutta energiaturpeella ei ole mainittavia kansainvälisiä markkinoita. Sellaisia ei ole edes syntymässä, ja tähän on useita syitä.

Tärkein niistä on, että turpeelle ei yksinkertaisesti ole kovin paljon käyttökohteita, kun taas öljyä käytetään kaikkialla, ja sen korvaaminen on vaikeaa. Turpeella voi tuottaa lämpöä ja sähköä, joille on kyllä tarvetta maailmalla, mutta paljon turvetta halvempi kivihiili sopii tarkoitukseen vähintään yhtä hyvin. Muu maailma ei ala suosia kallista kivihiilen korviketta vain tukeakseen suomalaista työllisyyttä.

Toinen merkittävä turpeen käytön este on, että sen käyttö aiheuttaa kivihiilen tavoin haittoja ilmastolle ja paikalliselle ilmanlaadulle. Turpeen tuotannosta aiheutuu myös vesistöhaittoja, minkä moni suomalainen on kokenut lähijärvellään. Tällaisen polttoaineen suurta lisäkäyttöä ei siksi voi pitää vastuullisena. Toisin kuin Kaleva väittää, Norjakin on huolissaan öljyntuotannon lisäämisen kestävyydestä, ja maassa on maailman merkittävin sähköautoilun edistämisohjelma.

Kalevan kirjoituksen ongelmat eivät kuitenkaan rajoitu turpeen mahdollisuuksien yliarviointiin. Meillä Suomessa turve on paikallisesti merkittävä polttoaine, joka luo Suomeen työpaikkoja, ja siksi sen käytön vaihtoehtona kivihiilelle voi ymmärtää. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että turpeen kilpailukyky perustuu Suomessa lähinnä siihen, että ulkomaisia fossiilisia polttoaineita verotetaan huomattavasti raskaammin.

Perussuomalaisethan ovat yleisesti vastustaneet maakaasun, kivihiilen ja öljyn verojen korotuksia, ja myös heidän vaaliohjelmassaan vaaditaan suuria energiaverojen alennuksia. Jos näitä veroja lasketaan, venäläinen kivihiili korvaa laajalti suomalaista puuta ja turvetta voimalaitoksissa, ja paljon suomalaisia työpaikkoja häviää.

Puu on turvetta kestävämpi polttoaine, joka hyötyisi paljon tehokkaasta EU:n päästökaupasta, mutta Perussuomalaiset vastustavat myös sitä. Jos Kaleva haluaa todella edistää kotimaisten polttoaineiden asiaa, muutos kannattanee aloittaa oman puolueen linjauksista, jotka ovat nykyisellään haitaksi kotimaisille polttoaineille ja siten myös suomalaiselle työllisyydelle.

Riku Merikoski
kunnanvaltuutettu, Pirkkala

Kirjoitus julkaistiin Aamulehdessä hieman lyhennettynä 31.3.

Voimalaitostekniikan diplomi-insinöörinä tunnen hyvin sen faktan, että Suomessa on toistaiseksi melko paljon voimalaitoksia, joissa turpeen käytöstä ei voi nopeasti luopua, ja siksi sitä on tuotettava jonkin verran. Lähinnä työllisyyteen liittyvistä syistä toivonkin, että Suomi luopuisi aikaisemmin kivihiilen kuin turpeen käytöstä, ja tämä vie varmasti aikaa. Ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta tuo aika on kuitenkin käymässä vähiin.

Öljyn kaltaista suurta menestystarinaa turpeesta ei kuitenkaan ole tulossa, ja tämä olisi jo aika myöntää.

Ei kommentteja: