4.7.2013

Vihreiden yleiskaavakannanotto

Tutustuimme Pirkkalan Vihreiden väellä yleiskaavan kiistanalaisimpiin alueisiin pari viikkoa sitten kesäisellä kierroksella. Keskustelimme pitkään muodostaaksemme yhteisiä kantoja Pirkkalan uuden yleiskaavan suhteen. Kaavan valmistuminen on kestänyt jo liian pitkään, ja nyt olisi vihdoin aika saada kaava päivitetyksi – olkoonkin, että sen yksityiskohdissa on parantamisen varaa.

Meistä on ikävää, että kaava jouduttiin valtakunnallisten, kaukana tulevaisuudessa olevien liikennehankkeiden, valmistelun vuoksi rajaamaan vain kehätien sisäpuolelle. Jos edes Pirkkalan taajama-alueisiin selvästi kuuluvat Sankila ja Toivio olisi saatu uuden yleiskaavan sisään, paineita rakentaa moottoritien sisäpuolelle olisi vähemmän. Pirkkalan päättäjistä riippumattomista syistä näin ei kuitenkaan voitu tehdä.

Kurikassa uusi kaava näyttää kaventavan jo muutoinkin kohtuullisen kapeaksi jäänyttä viherkäytävää, kun myös ulkoilureitin toiselle puolelle tehdään uutta asuinaluetta Kurikantien varteen. Ymmärrämme, että kasvavassa ja kehittyvässä kunnassa uusia asuinalueita on löydettävä, mutta kuntalaiset tarvitsevat myös viihtyisiä ulkoilualueita. Ainakin uudet asuinalueet on tehtävä maastoon sopiviksi niin, että uudet asunnot eivät tule aivan reitin viereen, vaan asemakaavoissa metsän puolelle jää viheralueita. Näin asuinympäristö ja ulkoilureitit ovat viihtyisämpiä niin uusille kuin vanhoillekin asukkaille. Tämä on hyvä periaate myös muualla kunnassa.

Naistenmatkanlahden huvivenesataman aluelaajennus on myös herättänyt meissä ihmetystä. Monet meistä Vihreistä epäilevät avoimesti koko sataman tarvetta ja sen sijoittamista matalaan lahteen, mutta ilmeisesti maakuntakaavan satamamerkintä rajoittaa kunnan mahdollisuuksia tässä asiassa. Satama olisi miljoonien eurojen investointi, eikä sen rakentamista ainakaan helpota, että Naistenmatkanlahden edustan sedimenttinäytteiden perusteella osa pohjan maa-aineksesta lienee pilaantunutta. Joka tapauksessa satamasta on tehtävä perusteelliset ympäristöselvitykset, ennen kuin sen rakentamista voidaan aloittaa.

Luonnollisesti yleiskaavassa on paljon muitakin yksittäisiä asioita, joista ryhmällämme on voimakkaita mielipiteitä, mutta yhteen kirjoitukseen niitä kaikkia ei tietenkään saa mahtumaan. Kaikesta huolimatta uusi yleiskaava on hyvin tarpeellinen väline kehittäessämme kuntaa 2020-luvun haasteiden varalle.

Vihreän valtuustoryhmän puolesta
Riku Merikoski, valtuustoryhmän puheenjohtaja

Ei kommentteja: