28.5.2009

Valtuuston kokous 25.5.

Kevätkauden viimeisessä valtuuston kokouksessa oli käsiteltävänä lukuisia valtuustoaloitteita, kunnan energiansäästön toimintasuunnitelma, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja vuoden 2008 tilinpäätös.

Ensimmäisenä käsiteltiin kunnallisen vippikassan perustamisaloitetta, jota kansanedustaja Kuoppa (vas.) alusti puhumalla työttömyyskassojen suurista korvausviiveistä. Toimeentulotukien käsittelyajat ovat kuitenkin pysyneet Pirkkalassa kohtuullisina, joten tätä ei nähty perusteena. Minusta vippikassan tai suunnilleen vastaavan sosiaalisen luototuksen järjestelmän voisi perustaa seudullisena, mutta pelkästään Pirkkalan yksin tekemänä en pidä sitä kannattavana.

Juuri edellisessä kokouksessa tehdystä säästöohjelmasta huolimatta Naskali (kesk.) vaati ruoan kuljetuksen lisäämistä sotaveteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen. Lisäkustannukset olisivat olleet siinä määrin huomattavia, jopa 200 000 euroa, että tähän ei voitu myöntää rahaa, mutta asiaan luvattiin palata vuoden 2010 budjetin valmistelun yhteydessä. Aloitteessa mainituille ihmisryhmillehän kunta tarjoaa tällä hetkellä ilmaiset ateriat terveyskeskuksessa tai Pirkankoivussa.

Pirkkalan kunnan energiansäästön toimintasuunnitelma toivotettiin tervetulleeksi. Suunnitelma on hyvä, enää tarvitaan käytännön tekoja. Toteutumisesta luvattiin raportoida myös valtuustolle. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa ihmettelin kohtaa, jossa mainittiin kunnan kansainvälisen toiminnan lisääntyneen. Ainakaan matkustaminen ei ollut lisääntynyt, joten siinä mielessä kuntalaisten rahat ovat turvassa. Muissa puheenvuoroissa Talasmäki (vihr.) painotti erityisesti kunnan roolia ympäristön siisteyden valvonnassa.

Kunnan tilinpäätös oli kaikkien aikojen paras, peräti 8,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toki mukana oli myös vuokratalojen myynti ja muita kertaeriä, mutta erityisen ilahduttavana voidaan pitää sitä, että verotulot ja valtionosuudet kasvoivat huomattavasti enemmän kuin kunnan menot. Kunnan velkamääräkään ei kasvanut kuin nimeksi. Vain tällaisella kehityssuunnalla kunnan talous voidaan pitää tasapainossa. Vuoden 2008 lopussa pirkkalalaisia oli 16 154, jossa on lisäystä 366 ihmistä edellisen vuoden loppuun mennessä.

Pirkkalan ja Tampereen kuntarajaa muutetaan hyvin pienellä alueella Pirkkahallin läheisyydessä. Kokouksessa tätä kohtaa ei enää ihmetelty, mutta papereista voi todeta, että tällainen asia vaatii pienuudestaan huolimatta aika uskomattoman määrän byrokratiaa.

Viimeisenä kohtana valtuusto päätti myöntää rahaa ns. viipalekoulun siirtämiseksi yläasteen pihalta Toivion koululle. On aika uskomatonta, että vuonna 1987 "viideksi vuodeksi" pystytetty väliaikainen rakennus siirretään vielä näin monen vuoden jälkeen käyttöön toiseen kohteeseen. Tämä voidaan nähdä myös hyvänä esimerkkinä siitä, että kunnan kasvu ei ole pysynyt päättäjien hallinnassa.

Elina Savilahden (kok.) uudessa valtuustoaloitteessa pyydettiin selvittämään liikuntatilojen rakentamiskustannuksia Toivion koulun laajennusurakan yhteydessä. Haittaa selvityksestä ei varmaankaan ole, mutta liikuntasalitilojen lisääminen ei mielestäni ole Pirkkalan kunnan kipeimpiä tarpeita.