26.10.2008

Siinähän se

Kampanja on ohi, ja elämäni toiset kunnallisvaalit lähestyvät ratkaisuaan. Sää on ollut varsin ainutlaatuinen, ja monet äänestäjät tulivatkin äänestyspaikalle kovin märkinä. Onneksi sade on hieman hellittänyt.

Tämä päiväni kuluu siis Pirkkalan Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunnassa, josta olen juuri tauolla. Vaalilautakuntatyö on minusta hyvä tapa käyttää vaalipäivä, silloin ei ehdi jännittämään omaa menestystään liikaa.

Minä uskon Vihreiden vaalivoittoon Pirkkalassa ja koko maassa. Hyvät äänestäjät, olkaa mukana tekemässä sitä voittoa.

22.10.2008

Vaalirahoitukseni

Vihreät ovat valtakunnallisesti julkaisseet oman vaalirahoituksensa. Niinpä minäkin kerron tässä, mistä olen saanut kampanjarahani.

Olen käyttänyt kampanjointiin noin 280 euroa, ja se on kokonaisuudessaan omaa rahaani. Vihreä Pirkkala todennäköisesti avustaa hieman mainoksissa vaalien jälkeen.

Tähän mennessä kuluja on syntynyt kahdesta Pirkkalaisen mainoksesta, nettisivuista, ehdokasmaksusta ja kampanjoinnin tarvikkeista (karkkia, omia mainoksia yms.)
Pirkkalaisen mainokset n. 200 euroa
Ehdokasmaksu 10 euroa
Nettisivut n. 50 euroa/vuosi
Muut tarvikkeet n. 20 euroa.

Tämä ilmoitus ei ole lopullinen, koska kuluja syntyy vielä jonkin verran ennen vaalipäivää. Lupaan kuitenkin täydentää tätä ilmoitusta sen mukaan.

15.10.2008

Kunnanvaltuusto 13.10.

Vaikka syyskuun valtuuston kokous peruttiinkin, ei lokakuun kokouksesta muodostunut erityisen pitkää. Kokous avattiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutujohtaja Päivi Nurmisen katsauksella seutuyhteistyön tilanteesta. Todella monenlaisia yhteistyöhankkeita on meneillään.

Eniten keskustelua herätti yhdyskuntarakenteen tiivistäminen kaavoitusyhteistyön avulla. Valtuutettu Tauno Isotalon (kesk.) vastustettua tiivistämiskehitystä pidin puheenvuoron, jossa totesin, että Suomella ei yksinkertaisesti ole enää varaa nykyisen kaltaiseen asutuksen hajautumiseen. Toimiva joukkoliikenne vaatii tiiviitä asumiskeskittymiä hyvien joukkoliikennereittien varrella, ja Pirkkalankin on tuettava tätä mallia. Sain näkemykselleni tukea myös Antero Saksalalta (kok.). En kuitenkaan yritä kieltää haja-asutusalueella asumista toisin kuin Isotalo puhettani tulkitsi, mutta lisää joukkoliikenteen ulottumattomissa olevia "Nurmijärviä" tämä maa ei kaipaa.

Viime kerran tärkeä valtuustoaloite logistiikkakeskuksen siirtämisestä lähetettiin tiedoksi Pirkanmaan liitolle. Vihreä valtuutettumme Tuuli Rajala piti painokkaan puheenvuoron, jossa kehotti puolueita vaikuttamaan myös maakuntatason vaikuttajiinsa. Vastausta tähän ei kuitenkaan kuultu, ja jäi epäselväksi, onko Pirkkalan SDP:n, Kokoomuksen ja Keskustan painoarvo vain maakuntatasolla niin vähäinen, ettei maakuntahallinnon jäseniin edes yritetä vaikuttaa. Sen sijaan oma maakuntahallituksen edustajamme Jarno P. Vastamäki Mäntästä vaati myös maakuntahallituksessa logistiikkakeskuksen sijainnille vaihtoehtoja, mutta sai tukea vain Vasemmistoliiton edustajalta.

Vuokratalon rakentamista Teboilin takana olevalle tyhjälle tontille tutkitaan. Vuokrataloja olisikin jo aika saada lisää, sillä edellisen valmistumisesta on jo aikaa, ja vuokra-asunnoista on puutetta. Haja-asutusalueen viemäröintikysymys vedettiin pois valtuuston listalta keskeneräisenä.

Kunnanjohtajan raportti alkuvuoden osalta sisälsi katsauksia monilta osa-alueilta. SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Helena Rissanen esitti puheenvuoron, jossa ilmaisi huolensa vähän kaikesta maan ja taivaan väliltä. Varsinkin ruokapalveluiden keskittämiseen liittyvät huolet tuntuivat kovin tekopyhiltä näin vaalien alla. Toivion ja Kirkonkylän koulujen sekä joidenkin päiväkotien keittiöthän ollaan lopettamassa ensi vuoden alusta SDP:n ja Kokoomuksen tahdon mukaisesti. Kun kysyin, miten Pirkkalan kunta aikoo estää Tampereen kaltaiset ruuan laadun heikkenemiseen ja ruuan kesken loppumiseen liittyvät ongelmat, en saanut vastausta. Asiasta vastaavia virkamiehiä ei tosin ollut paikalla.

Maailman taloustilanteen vaikutusta Pirkkalan kunnan alueella oleviin yrityshankkeisiin tiedusteltiin myös kokouksessa, mutta elinkeinojohtaja Erkki Korkala totesi, että vielä ei ole mahdollista tehdä päätelmiä. Pirkkalan kunnan velkataakka on kuitenkin jo nyt sellainen, että jos paljon hankkeita pysähtyy, olemme ongelmissa.