10.4.2011

Valtuustoaloite harmaan talouden torjunnasta 4.4.2011

Pirkkalan kunta on viime vuosien aikana investoinut paljon uusiin rakennuksiin ja tulevaisuudessa sama tahti näyttää jatkuvan. Samaan aikaan harmaa talous on lisääntynyt huolestuttavasti erityisesti rakennusalalla. Harmaa talous heikentää oleellisesti rehellisten yrittäjien ja yhteisöjen mahdollisuutta tarjota palveluitaan ja lisää niiden ja palkansaajien verotaakkaa.

Kunnat voivat torjua harmaata taloutta omilla toimillaan. Tätä työtä tukee muun muassa Suomen Kuntaliitto, joka on antanut viimeisten vuosien aikana lukuisia suosituksia ja kannanottoja asiaa koskien. Yksi niistä on Kuntaliiton lukuisten muiden järjestöjen kanssa 14.3.2007 allekirjoittama suositus harmaan talouden ehkäisystä, ja siinä suositellaan esimerkiksi urakoitsijan vero- ja työeläketietojen tarkistamista ennen sopimuksen solmimista, tilaajan tiedonsaantioikeuden vahvistamista koko alihankintaketjun osalta ja edustajan asettamista ulkomaisille työnantajille. Ongelma ei ole kuitenkaan pienentynyt, vaan järjestöt ovat toistuvasti muistuttaneet harmaan talouden torjunnan tärkeydestä myös myöhemmin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Pirkkalan kunta lisää urakkatarjouskilpailujen kriteereihinsä vaatimuksia tai toimii muulla tavalla siten, että varmistetaan kelvollisten ja laillisten työehtojen toteutumista ja verojen asianmukaista maksamista koko alihankintaketjussa. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi mainitusta työmarkkinajärjestöjen ja Kuntaliiton suosituksesta tai muista Kuntaliiton ohjeista.

Kuntaliiton ja työmarkkinajärjestöjen suositus

Kuntaliiton ohjeet

Riku Merikoski

Todettakoon, että suunnittelin valtuustoaloitteen jättämistä jo pari kuukautta sitten, mutta sen haluttiin käyvän vielä muidenkin valtuustoryhmien arvioitavana, joten se viivästyi suunnitellusta.